Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường được gọi tắt là “sổ đỏ”) là tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ sử dụng đất

Với mục địch để thừa nhận và xác lập mối quan hệ giữa Nhà nước với chủ sử dụng đất trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ về đất đai. Theo quy định của pháp luật, chủ sử dụng đất muốn chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, thế chấp,… thì phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường được gọi tắt là “sổ đỏ”) là tài liệu pháp lý do cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ sử dụng đất để thừa nhận và xác lập mối quan hệ giữa Nhà nước với chủ sử dụng đất trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ về đất đai. Theo quy định của pháp luật, chủ sử dụng đất muốn chuyển nhượng, tặng cho, góp vốn, thế chấp,… thì phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1. Các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Chủ sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nếu không rơi vào những trường hợp sau:

 • Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý;
 • Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích;
 • Người thuê đất của người sử dụng đất;
 • Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường…;
 • Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Thuộc diện bị Nhà nước thu hồi đất;
 • Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng.

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân là người Việt Nam. Tuy nhiên, cơ quan có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện là Văn phòng đăng ký đất đai nên việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phụ thuộc vào hoạt động của cơ quan này.

3. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

 • Nộp hồ sơ tại UBND huyện. Bộ phận có thẩm quyền tại UBBND huyện kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả.
 • Chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Cơ quan này  thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa khi cần thiết; UBND xã, thị trấn thẩm tra, xác nhận vào đơn xin cấp đất về việc có hay không tranh chấp đối với thửa đất.
 • Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn đối với trường hợp đủ điều kiện hoặc ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện.
 • Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất chuyển kết quả cho Bộ phận trả cho người sử dụng đất.

4. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

 • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (theo mẫu);
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật;
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản trên đất theo quy định pháp luật;
 • Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (nếu có);
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc miễn giảm nghĩa vụ (nếu có);
 • Các loại tài liệu khác.

5. Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Luật Thái An:

Công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với những loại dịch vụ sau:

 • Tư vấn chi tiết thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 • Tư vấn thủ tục xin cấp lại, cấp đổi, đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn soạn thảo tài liệu có liên quan;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 • Tư vấn nộp hồ sơ và theo dõi việc xử lý hồ sơ tại Cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật;
 • Kiến nghị sai phạm trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tư cách tổ chức hành nghề luật (nếu cần thiết).

Khách hàng có thể lựa chọn những dịch vụ kể trên. Nếu khách hàng mong muốn chúng tôi hỗ trợ toàn bộ thủ tục (cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), các luật sư giàu kinh nghiệm của Công ty Luật Thái An sẽ thực hiện công việc theo quy trình chuẩn mực nhằm tiết kiệm chi phí và giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục cho khách hàng. Do vậy, khách hàng có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Liên hệ ngay để được cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chất lượng với chi phí phù hợp nhất.